MindMoves

Counselling medewerkers

HOME

PARTICULIEREN

COUNSELLING

COACHING

AD(H)D-COACHING

TRAINING

RIJANGST

HOOGSENSITIVITEIT

TARIEVEN

INFO

CONTACT

LINKS

 

Counselling stoelt op de humanistische psychologie en de theoriën van Carl Rogers en Gerald Egan. Deze wijze van hulpverlenen is non-directief en aktiegericht. Het gaat niet om praten alleen of het eindeloos uitdiepen van het verleden, het is de bedoeling dat de cliënt in aktie komt om een verandering te bewerkstelligen die moet leiden tot een meer bevredigend leven.

In een counsellingtraject wordt de cliënt begeleid om zijn eigen weg te vinden in het omgaan met zaken die hij op zijn levenspad tegenkomt.

De problematiek kan werkgerelateerd zijn, door factoren in de privésfeer worden veroorzaakt of door een combinatie van beiden. De counsellingsessies zijn op maat ontwikkeld om de cliënt technieken aan te leren om zelf uit bepaalde (denk)patronen te komen.

Omdat Désirée van Golen beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het terrein van Human Resources, is zij de persoon bij uitstek om uw medewerkers te begeleiden bij hun terugkeer na ziekteverzuim, in hun loopbaan, bij het leidinggeven, bij reorganisaties of bij functioneringsproblemen waarvan de oorzaak mogelijk ligt in privé-omstandigheden of in de combinatie van werk en privé.

Counselling is daarvoor een zeer geschikte methode omdat hierbij de medewerker op een holistische wijze wordt geholpen om zelf het roer over zijn / haar leven weer in handen te nemen.

In counselling kunnen op een veilige wijze (niet op de werkplek en onder volledige geheimhouding) problemen van allerlei aard besproken worden en wordt de medewerker begeleid in het hanteren en oplossen van de zaken die hem of haar belemmeren in het functioneren en/of de verdere ontwikkeling.

Wanneer u signaleert dat een medewerker fouten maakt, slordig is,regelmatig te laat komt, afspraken vergeet, vermoeid is of zich regelmatig ziek meldt met onduidelijke klachten, dan is dit een signaal van stress en is het wellicht raadzaam e.e.a. met de medewerker te bespreken en counselling aan te bieden.

Ook wanneer er sprake is van een bekend probleem (een ziekte, privé-problemen, of problemen op de werkvloer) kunt u de medewerker aanbieden in counselling te gaan.

Voorts kan de counsellor helpen bij:

  • Reorganisatie en verandering in taak of functie (acceptatie en eigen weg zoeken);
  • (Beginnen met) leidinggeven (stress-reductie, klankbord);
  • Alles wat betrekking heeft op de loopbaan (richting, planning, obstakels etc.)
  • (Terugkeer na) ziekteverzuim.
  • Privé problematiek die van invloed is op het functioneren (relatieproblemen, rouw, verlies, verandering, opvoedingsproblemen, ziekte in de familie etc.)
  • Het vinden en bewaren van balans tussen werk en privé.
  • Begeleiding van medewerkers en leidinggevenden die burnout zijn geraakt of dreigen te raken.

 

 

Copyright © 2013 MindMoves. Alle rechten voorbehouden.
Website ontwikkeld door Désirée van Golen